راهکارهای حمل ونقل (لجستیک)

برچسب شناسایی و ردیابی محصول

برچسب حمل و نقل، عنصر اصلی اطمینان از شناسایی و ردیابی آن محصول است و باید قابلیت قرائت توسط بارکد خوان در هر وهله ای از فرایند حمل و نقل را داشته باشد. برای تضمین کیفیت خواندن چنین اطلاعاتی توسط بارکدخوانها، انتخاب فناوری چاپ مناسب، نوع برچسب و کیفیت متناسب ریبون بسیار مهم است.

چاپ برچسب حمل و نقل

طی فرآیند حمل و نقل به کرات امکان دست زدن به برچسب وجود دارد که باعث ایجاد سایش و تأثیر بین بسته هایی می شود که ممکن است پیام چاپ شده را کاهش دهد یا بر روی برچسب اثر بگذارد. برای انجام عملیات لجستیکی بین المللی و بسته به نوع حمل و نقل ، ممکن است برچسب ها به طور موقت در معرض هوا، نور ماورا بنفش یا رطوبت قرار بگیرند. بدون یک راه حل چاپ، که باید به طور خاص برای این فرآیند طراحی شده باشد، ممکن است اطلاعات تدارکاتی و قابلیت ردیابی پاک شده و باعث تاخیر در تحویل کالا و حتی از بین رفتن محصول شود.

ریبون های اینکانتو برای چاپ برچسب های حمل و نقل

روش انتقال حرارتی راه حلی موثر برای عبور از همه محدودیت های ممکن برای چاپ برچسب های حمل و نقل ارائه می دهد. جوهرهای ریبون واکس اینکانتو (®AWR) در ترکیب با کاغذهای سطح پایین، یک راه حل رقابتی برای فرآیند حمل و نقل کوتاه مدت است که در آن حتمال از بین رفتن چاپ کم است. در شرایطی که کالاها در فرآیندهای لجستیکی دراز مدت تر و یا حمل و نقل بین المللی قرار می گیرند، برچسب و جوهر با محدودیت های بیشتری روبرو می شوند. در چنین مواردی باید از برچسب های مقاوم تر ساخته شده از کاغذ روکش شده در ترکیب با ریبونهای وکس ®AWX یا وکس رزین ®APR و در مواردی با انتظار کارائی بالاتر از ®APX استفاده شود. فناوری انتقال حرارتی کاملاً با برچسب های حاوی چیپ الکترونیکی RFID که برای بهبود کارایی ردیابی برچسب های حمل و نقل معرفی می شوند سازگار است.

گواهینامه ها و ضمانت ها:

محصولات توصیه شده در این گروه از ریبون ها حداقل با یکی از گواهینامه های زیر پشتیبانی می شوند.

null
Drug Master File

null
Halogens

null
Heavy Metals
null
Food Contact USA
null
Print durability (UL)
null
California Proposition 65

null
Food Contact Europe

برای استفاده از محصولات ما نیاز به اطلاعات بیشتری دارید؟ از قسمت پرسش های متداول دیدن نموده و یا با کارشناسان ما تماس بگیرید.

تخصص آرمور:

هزینه پایین چاپ


خوانایی بسیار بالای بارکدهای چاپی


مناسب برای انواع لیبل با فونتها و طرح های متفاوت