درباره عالین سرویس (Allin Service)

مأموریت پوشش خدمات تمامی محصولات گروه شرکت‌های عالین به عهده گروه عالین سرویس می‌باشد. این گروه فعالیت خود را از سال 1388 و با مأموریت گارانتی، تأمین قطعات و تعمیرات تجهیزات وارداتی گروه آغاز نموده و توانسته است تا با سرمایه‌گذاری مناسب، سیستمی دانش‌محور، چابک و هوشمند را در استفاده از آخرین فناوری‌های اطلاعاتی طراحی و با جذب و آموزش کارشناسان خود خدمات متمایزی را ارائه نماید. عالین سرویس ضامن چرخه حیات محصولات، پل ارتباطی مؤثر و پایدار با مشتریان و مهم‌ترین عامل موفقیت و محبوبیت نام تجاری گروه شرکت‌های عالین است. شعار عالین سرویس”خدمات هوشیارانه، بازاریابی هوشمندانه” است.

گروه مشاورین

کارشناسان ارشد شرکت‌های تخصصی گروه شرکت‌های عالین با گردآوری دانش، اطلاعات و راهکارهای حوزه‌های تخصصی بازرگانی، تولید، مالی و مالیاتی، فناوری اطلاعات و منابع انسانی در بانک‌های اطلاعاتی عالین امکاناتی را فراهم نموده‌اند تا کارشناسان عالین سرویس بتوانند از بدو راه‌اندازی کسب‌وکار تا ایجاد ساختار سازمانی و مدیریت راهبردی و عملیاتی، نیازمندی‌های مشورتی مشتریان را برآورده نمایند.
شعار این گروه “استفاده هوشمندانه از دانش و تجربه جهانی” است.

گروه پروژه

کارشناسان گروه پروژه در سراسر کشور با فرم‌های نوع محصولات خریداری شده توسط مشتریان و اطلاعات فرم‌های شناسایی کاربران از واحدهای فروش، برنامه‌ریزی نصب، راه‌اندازی و آموزش ادمینی کاربری را با مشتریان تنظیم و در چارچوب دستورالعمل‌های اجرایی مربوط به هر یک از محصولات و روش‌های آموزشی تدوین شده برای گروه‌های مختلف کاربری فعالیت‌های خود را انجام و تمامی اطلاعات مؤثر بر نحوه پشتیبانی و فرصت‌های آتی تجاری را در بانک‌های اطلاعاتی گروه ثبت می‌نمایند. شعار این گروه”توانمندسازی یک ارتباط پایدار”

گروه آموزش

گروه شرکت‌های عالین در راستای دورنما و مأموریت‌های خود با طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی در مقوله‌های توانمندسازی، هوشمندسازی و چابک‌سازی و دیگر موارد مؤثر بر زندگی بهتر برای جوامع هدف خود، به دنبال آن است تا سهم ممتازی در افزایش اثربخشی فردی و گروهی این جوامع داشته باشد. شعار این گروه”هوشمندانه زندگی‌کردن را به یکدیگر بیاموزیم”است.

گروه میز امداد (HELP DESK)

مأموریت پاسخگویی تلفنی به‌تمامی نیازمندی‌های خدماتی مشتریان گروه شرکت‌های عالین به عهده این گروه می‌باشد. کارشناسان این گروه با بهره‌گیری از لیست خطاهای ممکن و اطلاعات ثبت شده در شناسنامه هر یک از محصولات از زمان راه‌اندازی تا آخرین خدمت انجام شده برای هر مشتری و تسلط بر تکنیک‌های حل مسئله می‌توانند بیش از 80 درصد معضلات کاربران را در یک مکالمه کوتاه تلفنی تشخیص و برطرف نمایند. بررسی آماری خطاهای اعلامی توسط مشتریان و بازمهندسی لیست‌های خطا و دیگر فرایندهای طراحی یا آموزش کاربری سبد محصولات عالین نیز عهده این گروه می‌باشد. استفاده از خدمات میز امداد برای تمامی محصولات گروه شرکت‌های عالین برای 6 ماه رایگان می‌باشد.
شعار این گروه”چابکی در شناسایی و حل مسائل”است.

گروه پشتیبانی (SUPPORT)

مأموریت حل مشکلات سیستم‌های مشتریان که در تشخیص کارشناسان میز امداد عالین نیاز به حضور کارشناس پشتیبانی در محل مشتری دارد همچنین بازدیدهای دوره‌ای تعهد شده در قراردادهای پشتیبانی مشتریان به عهده این گروه از کارشناسان عالین سرویس می‌باشد. مسئولیت تدوین دستورالعمل‌های پیشگیرانه و راهکارهای نگهداری صحیح از تجهیزات استفاده شده در سیستم‌ها باهدف عدم توقف سیستم و افزایش طول عمر استاندارد آنها برعهده این گروه می‌باشد. استفاده از خدمات گروه پشتیبانی با تنوعی از خدمات متنوع در قالب قراردادهای پشتیبانی مقدور خواهد بود. شعار این گروه”حضور هوشمندانه در مراقبت از منابع مشتریان”است.

گارانتی، تأمین قطعات و تعمیرات

مأموریت این گروه پوشش تعهدات گارانتی، تأمین قطعات یدکی مصرفی و تعمیرات تجهیزات سبد محصولات گروه شرکت‌های عالین می‌باشد. این گروه در استفاده از آموزش‌های مستمر فنی با شرکت‌های داخلی و خارجی تولیدکننده محصولات گروه و همچنین تدوین دستورالعمل‌های تعمیراتی برای هر محصول به دنبال آن است تا با ارزیابی مستمر عملکرد کیفی تجهیزات مورداستفاده مشتریان، نقش عمده‌ای را در مقبولیت نام تجاری عالین سرویس در موضوع خدمات پس از فروش را ایفا نماید. شعار این گروه”ارزیابی هوشمندانه در محافظت از منابع مشتریان”است.